medianos

afbreking: me·di·a·nos [ ? ]
  [uitspraak: meedianos] [ ? ]
herkomst: Portugees [ ? ]

  de dagen tussen de eerste en de laatste dag van Pesach of de eerste en de laatste dag van Soekot(2), 'tussendagen' [ ? ]

zie ook: chol hamoëed, Moëed Katan  

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-