Rabbi Meïr

afbreking: Me·ïr, Rab·bi [ ? ]
  [uitspraak: Meeïer] [ ? ]

  een van de Tanaïeten (2de eeuw), leerling van o.a. rabbi Akiva; leverde een belangrijke bijdrage tot de Misjna; man van Broeria. [ ? ]

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-