Merkaz Lanoar

afbreking: Mer·kaz La·no·ar [ ? ]
herkomst: Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'centrum voor de jeugd';  

  jeugdafdeling van Tarboet [ ? ]

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-