Molech

afbreking: Mo·lech [ ? ]
herkomst: Hebreeuws (transcriptieversie) [ ? ]
letterlijk: geringschattende vorm van 'koning';  

  god waaraan de Israëlieten in het Ben-Hinnomdal kinderen offeren; wordt wel geïdentificeerd met Milkom (8x: Lev. 18:21 +, 1 Kon. 11:7, 2 Kon. 23:10, Jer. 32:35) [ ? ]

verwant: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie): Moloch [ ? ]

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-