Rif

afbreking: Rif [ ? ]

  letternaam van: Jitschak ben Jaäkov Alfasi, namelijk van: rabbi Jitschak Alfasi [ ? ]

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-