Rispa

afbreking: Ris·pa [ ? ]
herkomst: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie) [ ? ]
letterlijk: 'gloeisteen';  

  dochter van Ajja, bijvrouw van Saul-1, moeder van Armoni en Mefiboset-2 (4x: 2 Sam. 3:7, +) [ ? ]

verwant: Hebreeuws (transcriptieversie): Ritspa [ ? ]

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-