Isaac Bashevis Singer

afbreking: Sin·ger, Isa·ac Ba·she·vis [ ? ]
  [uitspraak: Sinğer, Aizək Basjèvis] [ ? ]

  Amerikaans Jiddisj schrijver (1904-1991); Jiddisje naam: Jitschok Basjevis [ ? ]

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-