Zalman Sjneoer

afbreking: Sjne·oer, Zal·man [ ? ]
  [uitspraak: Sjneeoer] [ ? ]

  Hebreeuws en Jiddisj dichter en schrijver (1887-1959) [ ? ]

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-