Sjolem Alejchem

afbreking: Sjo·lem Alej·chem [ ? ]
  [uitspraak: Sjoləm Aleichəm] [ ? ]
herkomst: Jiddisj [ ? ]

  Jiddisj schrijver; pseudoniem van Sjolem Rabinovits (1859-1916) [ ? ]

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-